U.S.A.M.V. Bucuresti, Facultatea de Management, Filiala Slatina

1. Informatica Aplicata

Semestrul 1
Nr. Credite: 4
Curs: 2 ore
Laborator: 2 ore
Statut curs: obligatoriu
Continut
1. Notiuni de baza ale tehnologiei informatiei (IT). Sisteme informatice.
2. Utilizarea computer-ului si organizarea fisierelor. Windows si aplicatiile lui.
3. Internet. Notiuni generale. Limbajul HTML.
4. Legislatie si conduita.
5. Procesare de texte (WORD)
6. Calcul tabelar (Excel)
7. Prezentari (Power Point)
Materiale curs:
Laborator 1
Laborator 2
Laborator 3
Laborator 4
Laborator 5
Laborator 6
Laborator 7
Laborator 8
Laborator 9
Laborator 10-11

Suport de curs


Proiecte examen


2. Programarea calculatoarelor si limbaje de programare

Semestrul 2
Nr. Credite: 4
Curs: 2 ore
Laborator: 2 ore
Statut curs: obligatoriu

Materiale curs:
Laborator 1
Laborator 2
Laborator 3_4
Laborator 5_6
Laborator 7_8
Laborator 9_10
Laborator 11_12
Laborator 13_14
Laborator 1 PHP
Laborator 2 PHP